Frigjøring av sykepleiekapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi

Målet med prosjektet er å få kunnskap om på hvilken måte sykepleiekapasitet kan frigjøres gjennom endret ansvars- og oppgavedeling, samt bruk av ny teknologi. Prosjektet omhandler primært sykepleiere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men inkluderer også sykepleiere innenfor psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten. Data innhentes gjennom en kunnskapsoversikt og intervjuer med et utvalg sykepleiere og hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Prosjektet er et samarbeid mellom Sintef, Senter for omsorgsforskning (SOF) og Telemarksforsking.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologiRapport i ekstern rapportserie 01.06.2022
Kompetanse i tjenesten – et forskningsblikkForedrag 23.02.2022