FoU-prosjekt «Erfaringer råd for medvirkning»

Prosjektet har som formål å undersøke hvordan lovpålagte råd for medvirkning (råd for personer med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd) fungerer i lys av bestemmeler i kommunelov og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd. Overordnet spørsmål er om rådene sirkres bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder de gruppene som rådene representerer. Prosjektet skal også identifisere hva som kjennetegner kommuner/fylkeskommuner med god praksis i ett eller flere av rådene.