Forsøk med kommunalt ansvar for å arrangere VTA

Formålet med prosjektet er å evaluere forsøket med tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi.