Forregion Viken - kompetansemegling 2022

Kompetansemegling bistår bedrifter med FoU prosjekter. Kompetansemeglerne er en del av Forregionprogrammet som skal mobilisere til økt bruk av forskning som et innovasjonsgrep.