Forekomster av gift i bygningsvernet i fylkene

Prosjektet skal kartlegge kunnskapen om og forekomster av gift i bygningsvernet i fylkene. Oppdraget gjøres for Norsk Folkemuseum og Riksantikvaren.