Folkehelseoversikt

Telemarksforsking skal utarbeide en folkehelseoversikt over helsetilstanden og hvilke faktorer som påvirker dette i Lærdal kommune. Oversikten skal blant annet gi en oversikt og vurdering av:

·         Befolkningssammensetning.

·         Oppvekst og levekårsforhold

·         Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

·         Skader og ulykker

·         Helserelatert adferd

·         Helsetilstand