Følgeforskning på innovative samarbeid og bred verdiskaping gjennom lokalprodusert økologisk mat til barnehager/SFO i Horten

Horten kommune er i ferd med å bygge opp en innovativ ordning med innkjøp av økologiske/bærekraftige grønnsaker direkte fra lokale produsenter til bruk av ferske grønnsaker i barnehager og SFO. Denne løsningen innebærer et omfattende samarbeid internt i kommunen, og med eksterne aktører. Prosjektet innebærer følgeforskning på satsningen i Horten kommune og skal bidra til styrket dialog og sammenbinding av sektorområdene og aktørene og til velfungerende læringsluper blant de involverte for stadig å justere og forbedre satsningen. Videre skal prosjeket synliggjøre på hvilke måter aktivitetene kan bidra til miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk bærekraft som kan muliggjøre bred verdiskaping. Det skal gjennomføres intervjuer og workshop med deltakelse av involverte aktører. Prosjektet har fått finansiering fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark kvalifiseringsstøtte.