Følgeforskning bygdemiljø-pakkene

Oppdraget går ut på at bygdemiljøpakker skal følges og kartlegges. Dette innebærer blant annet å vurdere arbeidsmetodene som blir benyttet for å oppnå ønsket om mer attraktive lokalsamfunn gjennom samarbeid og helhetlig virkemiddelbruk.