Flerbrukslab - et glødepunkt for samskaping

Bistand til kvalifiseringsprosjekt som Rakkestad kommune skal gjennomføre. Finansiering av RFF Viken.

Formålet med prosjektet er å utrede grunnlaget for å etablere en møteplass ("flerbrukslab") i Rakkestad sentrum som skal legge til rette for gode samskapingsprosesser mellom lokalt næringsliv, innbyggere/frivilligheten og offentlig administrasjon.