Flerbrukslab - et glødepunkt for samskaping

Bistand til kvalifiseringsprosjekt som Rakkestad kommune skal gjennomføre. Finansiering av RFF Viken.