FATE: From awareness to engagement - Young consumers in a sustainable food system

FATE har som mål å fremme engasjement med bærekraftige matsystemer gjennom å identifisere tankesett blant unge forbrukere og utvikle tiltak og konkrete endringer i matforsyningskjeden. Unge forbrukere spiller en sentral rolle i å drive endring i den bredere befolkningen. Ikke bare på grunn av deres langsiktige innvirkning og tilstedeværelse på nett, men også fordi mange i denne aldersgruppen er mer åpne for kostholdsendringer enn voksne og eldre. Derfor vil FATE forsøke å forstå hva som får visse unge enkeltpersoner til å engasjere seg i et bærekraftig og sunt kosthold, og hva som kan påvirke andre til å gjøre det samme. FATE vil dermed utforske matsystemet gjennom de unge forbrukernes perspektiver. Perspektivene formes av omgivelsene, og kan potensielt endres gjennom at andre deltakere i matforsyningskjeden hjelper de unge på vei mot mer bærekraftige matvaner.

FATE ser på utfordringen fra flere vinkler i et tverrfaglig samarbeid. Som utgangspunkt vil prosjektet vurdere forskjeller i unge forbrukeres forståelse av bærekraft og matsystemet i Norge ved å studere hvordan tankesettene deres varierer. Dette vil så bli brukt i gjennomføringen av et «living lab» sentrert rundt skolekantiner i Viken fylke, som har politisk besluttet å være i front når det gjelder å fremme sunne og bærekraftige produkter for studentene. «Living lab» vil eksperimentere med samskaping av kunnskap, aktiviteter og innovasjoner for å øke kunnskapen om bærekraft og teste ideer for tiltak som kan føre til endringer i atferd og tankesett. Tiltakene vil bli lansert i skolekantiner som allerede er i ferd med å forandre sitt mattilbud, og utvalgte skoler vil også gjennomgå et opplæringsprogram. Virkningen av disse tiltakene vil følges på langsikt, sammen med studentenes fremgang mot voksne, uavhengige liv.

Nofima leder prosjektet, og Telemarksforsking leder arbeidspakken knyttet til «living lab». Andre samarbeidspartnere er Viken fylkeskommune, Klimato, Matvalget og Guldkorn.