Evaluering av Tradisjonsmatskolen

Tradisjonsmatskolen - bærekraftig matkunnskap er et større prosjekt som foregår i regi av Norges Bygdekvinnelag, og som inkluderer vel 50 delprosjekt i ulike lokallag. Matskolen vil øke barn og unges engasjement for lokale matressurser og bærekraftig matforbruk gjennom kunnskap om den tradisjonelle matkulturen i Norge. Telemarksforskning foretar en vurdering av prosjektet og undersøker i hvilken grad delprosjektene har bidratt til å skape varige strukturer for formidling av bærekraftig matkunnskap.