Evaluering av tiltaksutvikling i Sammen Mot – Forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Helsedirektoratet ga i 2019 midler til en ny tilskuddsordning for å fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep i Folkehelseprogrammet. Vestfold og Telemark ble tildelt 9 millioner til satsningen “Sammen Mot”. Midlene er tildelt kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark, og prosjektperioden er 2020-2023.

Telemarkforsking skal evaluere de tre pilotprosjektene. Evalueringen har oppstart i august 2021 og avsluttes i april 2023.

Hovedmålet for Sammen Moter at barn og unge i Vestfold og Telemark skal ha en trygg oppvekst fri fra vold og overgrep, oppleve mestring og tilhørighet og bli anerkjent for egne ressurser.