Evaluering av Tett på

Formålet med prosjektet er å evaluere tiltaket Tett på i Telemark og Vestfold. Tett på er et tiltak som tester ut nye arbeidsformer for å redusere sykefraværet i utvalgte kommuner.