Evaluering av Seanse

SEANSE – senter for kunstproduksjon er et partnerskap mellom Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) og Høyskolen i Volda. Kunstproduksjonssenteret ønsker en undersøkelse av de organisatoriske rammene og det kunstneriske handlingsrommet som senteret SEANSE har hatt i perioden 2013-2020. Undersøkelsen vil danne kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringer i vedtekter og organisatoriske rammer og den vil danne kunnskapsgrunnlag for bevilgende myndighet (Møre og Romsdal fylkeskommune) og i videreutviklingen av SEANSE som et kunstproduksjonssenter med regional forankring med nasjonale og internasjonale ambisjoner.