Evaluering av programfaget bioøkonomi

Evalueringen følger førsøket med programfag for bioøkonomi ved Dokka videregående skole i samarbeid med NMBU, Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap. Det vil gjøres underveisevalueringer og en sluttevaluering.