Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud

Prosjektet består av tre elementer: 1) Kartlegge og evaluere erfaringer med partnerskapet i Buskerud, 3) innhente en oversikt over andre fylkers organisering og erfaringer med oppfølging av regional plan på nærings- og kunnskapsfeltet, og 3) systematisere erfaringene slik at de kan nyttiggjøres i det videre arbeidet med utforming og iverksetting av regional utviklingspolitikk på nærings- og kunnskapsfeltet i nye Buskerud