Evaluering av kunstnerassistentordningen

Kulturrådets kunstnerassistentordning knytter seg til det visuelle kunstfeltet og skal bidra til å utvikle unge kunstnerskap ved å gi kunstnere i etableringsfasen mulighet til å jobbe som assistent for mer etablerte kollegaer i en 50 prosent stilling i en periode på inntil to år.Kulturrådet ønsker nå en ekstern evaluering av ordningen.