Evaluering av fagfornyelsen

Formålet med prosjektet er å evaluere i hvilken grad intensjoner og mål i fagfornyelsen implementeres i spesifikke fag i grunnskolen.