Evaluering av DKS-LAB

DKS-LAB er en landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Dette prosjektet startet i 2021 og pågår i dag som 13 DKS-laber rundt om i landet. Mandatet er å styrke praksisfeltet ved å kartlegge og evaluere hvordan ordningen DKS-LAB har fungert i de aktuelle årene, både for deltakerne, arrangører og DKS-administrasjon. I tillegg er formålet å gi forvaltningen innsikt i muligheter og utfordringer knyttet til en slik ordning hos det produserende kunstfeltet og Den kulturelle skolesekken.