Etablerertjenesten i Viken

Gjennomføring av en spørreundersøkelse blant brukere av etablerertjenester i Viken.