Et digitalt utvidet kulturbegrep?

Prosjektet Et digitalt utvidet kulturbegrep? undersøker ved hjelp av et oppdatert faktagrunnlag hvordan digital kulturbruk utfordrer de kategorier og begreper kulturpolitikken baserer seg på. Dette prosjektet skal gjøre dette gjennom å:

1. Kartlegge digital estetisk praksis og kulturbruk blant et bredt utvalg 14-åringer.

2. Kartlegge og analysere den digitale kulturpolitikken overfor barn og unge.

3. Beskrive mulige begreper og kategorier for en digital kulturstatistikk og et digitalt utvidet kulturbegrep.