Erfaringsinnhenting digitale formidlingstilbud i DKS under Covid-19

Som følge av koronapandemien og nedstengningen av skolene våren 2020 ble det regulære tilbudet i Den kulturelle skolesekken (DKS) avlyst, samtidig som det mange steder ble utviklet digitale alternativer. Unntakstilstanden har vært utfordrende, samtidig har DKS-feltet respondert på krisen med å utvikle digitale kunst- og kulturopplevelser og demonstrert stor evne til omstilling, nyskaping og læring.

Prosjektet skal gi innsikt i læreres og elevers opplevelse av et strategisk utvalg med DKS-produksjoner og undersøke erfaringer hos et strategisk utvalg informanter involvert med produksjon av digitale DKS-produksjoner. Erfaringsinnhentingen skal løfte frem viktige erfaringer med digital formidling slik at det kommer praksisfeltet til gode, og bidra til at DKS-aktører og forvaltningen kan lære av gjennomførte digitale formidlingsopplegg under koronapandemien.