Ein bit av historia

Dette er et forprosjekt der det skal utvikles et forskningsdesign for et større kommende hovedprosjekt. Hovedprosjektet skal frambringe mer kunnskap om hvordan offentlig og frivillig sektor kan/bør samhandle for å skape verdier basert på kulturarvsopplevelser.