Eidskog kommune - drifts- og organisasjonsgjennomgang

Eidskog kommune ønsker en ekstern gjennomgang av organisering og kostnadsstruktur.