Drangedal kommune - strategi for fornybar kraftproduksjon

Telemarksforsking skal bidra med kommunaløkonomiske vurderinger og beregninger i forbindelse med strategiarbeidet.