Dokkajuvet- en vandring gjennom natur, kultur og historie

Det overordna mål med evalueringa er å få belyst hvordan erfaringer fra prosjektet kan bidra til bred verdiskaping, og hvordan kulturmiljø kan aktiveres som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid.