Digitaliserte festivalopplevelser

Publikumsstudie av nisjefestivalers arbeid mot et digitalt festivalpublikum.