Digitalisering av systemer for overgang fra barnehage til skole

Formålet med prosjektet er å belyse følgende to forskningsspørsmål:

- Hvordan opplever de ansatte i barnehagen og skolen en digitalisering av overgangsordningene mellom barnehage og skole? Bidrar det til mer effektive arbeidsprosesser, til at informasjonsflyten blir mer målrettet, og opplever skolen verktøyet som nyttig? 

- Hvordan gjennomføre en effektundersøkelse av en digitalisert løsning. Hva slags resultatmål er aktuelle, hvilke forsøksenheter er aktuelle og hvordan velge ut sammenligningsgruppe?