Den samskapende kommune

Nye Stad og nye Nordre Follo kommuner vil med dette FoU-prosjektet bli de første norske kommunene som gjennomfører samskaping på øverste nivå. Det innebærer å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet til å delta i utviklingen av sin kommune: til å sammen definere problem og mål, utvikle og teste nye ideer, og sette nye løsninger ut i livet. Ingen norske kommuner har ennå forsøkt denne tilnærmingen på hele lokalsamfunnsutviklingen.

For å få til dette, kreves både kompetanse, kapasitet og evne til å etablere møteplasser, partnerskap og samhandling med et bredt spekter av aktører på ulike nivåer. Vi erkjenner at det er vanskelig, men tror at det er mulig dersom en tar inn over seg kompleksiteten i dette, og arbeider systematisk over tid med den stedlige samarbeids- og endringskulturen for å styrke faktorer som tillit, stedsidentitet, optimisme og risikovilje.

Vi skal i prosjektet både 1) jobbe med å bygge en sterk og samskapende samarbeids- og endringskultur i hele kommunen og 2) forstå og analysere hvordan man lykkes med dette.

Forskningen kobles tett til utviklingen og testingen i kommunen gjennom forskningsbaserte læringssløyfer. Forskningen vil i tillegg kobles tett til erfaringer gjort i andre kommuner. Samskaping av hele lokalsamfunnsutviklingen vil sette de nye kommunene i stand til å skape verdier på lang sikt, gjennom å utarbeide en ny prosessmodell for øverste nivå av samskaping, og til konkret verdiskaping på kort sikt, gjennom å gjennomføre prosesser og aktiviteter som øker sannsynligheten for å løse reelle behov og nå de overordnede samfunnsmålene til kommunen. Denne kombinasjonen av ulike verdiskapingsmål vil øke sannsynligheten for forskningsresultater og nye modeller som vil ha en reell nytteverdi både for Stad, Nordre Follo og andre aktører som ønsker å ta seg til øverste nivå av samskaping.

Se vår webinarserie om samskaping ved å trykke her

Klikk her for å se video om hvordan Stad kommune jobber med samskaping.

KS har også omtalt prosjektet

Publikasjoner

TittelTypeDato
Foredrag: Samskaping for samfunnsutviklingForedrag 13.02.2023
Co-creation, Collaborative Innovation and Open Innovation in the Public SectorVitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.11.2022