Deltakelse i Distriktsnæringsutvalget

Knut Vareide er utnevnt til medlem av Distriktsnæringsutvalget.

Utvalget skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Mer om utvalgets mandat og sammenseting finner du her