Daglig ledelse Norsk villreinsenter Sør

Daglig ledelse av Norsk villreinsenter Sør. Personal- og økonomiansvar, faglig ledelse, ansvar for reautorisasjonsprosess og strategiplanprosess, samt administrering av verdiskapingsprogrammet "Villreinfjellet som verdiskaper"