Covid-19 pandemins effekter på kultursektorn i de nordiska länderna