Bygland kommune - gjennomgang av tjenesteområdet drift og forvaltning

Gjennomgang/kartlegging av organisering, arbeidsflyt og oppgaveutføring/tjenesteproduksjonen.