Bygda dansar

Bygda dansar er et nasjonalt danseprosjekt hovedsakelig retta mot ungdom fra 15 til 19 år. Hovedfokus i prosjektet er formidling og videreføring av norsk folkedans, samt omarbeiding og tilrettelegging av folkedans for scene. Det er utvikla og bygd opp av Stiftinga for folkemusikk og folkedans, og er drevet av Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Etter 20 års virksomhet ønsker senteret en evaluering av prosjektet i henhold til måloppnåelse, kostnader og resultater av prosjektet.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Pardans og HallingRapport 10.06.2021