Bistand med omstillings- og forbedringsarbeid SiV

Bistanden er knyttet til flere større pågående prosjekter og prosesser ved Sykehuset i Vestforld (SiV). Eksempler er:

  • Oppfølging av sykehusets utviklingsplan
  • Oppfølging av strategiske satsingsområder
  • Regi for og gjenomføring av innflytting i nytt somatikkbygg i 2021