Bistand årsoppgjør Krødsherad kommune

Krødsherad kommune har behov for bistand i forbindelse med årsoppgjøret (regnskapsavslutningen) for 2022.