Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager

Kommunene ønsker bistand til å stå for beregninger og kvalitetssikring av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene med basis i det nye forskriftsverket som foreligger.

Ny avtale (2017) gjelder i utgangspunktet for 2 år. De aktuelle kommunene er Vanylven, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta.