Balsfjord kommune - omstilling og nedtrekk oppvekst og kultur

Analyse og vurdering av kostnadsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon, samt anbefale tiltak for nedstyring i Balsfjord kommune innenfor området oppvekst og kultur.