Bærekraftig utvikling i små kommuner med natur- og kulturressurser

Distriktssenteret vil innhente kunnskap om hvordan små kommuner med natur og kulturressurser kan arbeide med bærekraftig utvikling de neste 10 årene. Oppdraget er to-delt: levere et forskarnotat og delta på en arbeidsverkstad