Bærekraftig fjellturisme på Norefjell

Prosjektets formål er å utvikle kunnskap om hva bærekraftig reiseliv innebærer som grunnlag for å finne framtidsrettede løsninger for utviklingen av Nye Norefjell. Telemarksforsking skal bidra med litteraturstudier og fasilitering av et arbeidsverksted for å utvikle bærekraftregnskap knyttet til turistens reise, arealbruk og anlegg, samt opplevelser på stedet.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Bærekraftig fjellturismeRapport 10.02.2020