Bærekraftig bruk av Lørenskog hus

Prinsippet om at lag og organisasjoner skal ha gratis bruk av Lørenskog kommunes lokaler har betydd mye for det lokale kulturlivet og deres mulighet til å sette opp forestillinger og arrangement. Samtidig har kommunens store investeringer gjort at den økonomiske situasjonen fremover er krevende. Dette er bakgrunnen for at Lørenskog kommune ønsker seg en rapport som forteller oss de økonomiske konsekvensene av å endre gratisprinsippet, men også hvilken verdi dette har for Lørenskogsamfunnet når det gjelder økonomisk, sosial, kulturell bærekraft.