Askvoll kommune - organisasjonsanalyse

Gjennomgang av kommunens ressursbruk på områdene oppvekst og helse og omsorg. Formålet er å kartlegge og synliggjøre hvilke tiltak som kan iverksettes for å tilpasse driften vesentlig bedre til budsjettrammeforutsetningene på disse to tjenesteområdene.