Andelslandbruk som forretningsstrategi i jordbruket

Prosjektet skal bidra til å utvikle nye, økonomisk bærekraftige forretningsmodeller for andelslandbruk, som grunnlag for å styrke økonomien i andelslandbruk og utvikle driftsformen til en mer attraktiv forretningsstrategi i jordbruket.