Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær 2020

Formålet med undersøkelsen er å analysere data fra SSB sin undersøkelse om bosted og samvær hos foreldre som ikke bor sammen. Undersøkelsen skal gi kunnskap om hvordan ulike familier ordner hverdagen og familielivet etter et samlivsbrudd. Det er særlig aktuelt å se på utviklingen over tid. Det er spesielt samvær og bostedsløsninger for barn som er sentralt. Ut over dette skal undersøkelsen se nærmere på kjennetegn ved foreldre med mye/lite samvær, betydningen av konflikt mellom foreldre og i hvilken grad barna selv er med på å avgjøre bosted og samvær.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barnaRapport 24.01.2023
Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for segRapport 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammenRapport 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordningerRapport 24.01.2023