Analyse av ungdataundersøkelsen i Lister

Formålet med undersøkelsen er å analysere ungdataundersøkelsen i Lister. Undersøkelsen skal inneholde en analyse av følgende forhold: psykiske plager, bruk av rusmidler, mobbing, utøvelse av vold og skoletrivsel. Ut over dette skal analysen beskrive relevante risiko- og beskyttelsesfaktorer samt beskrive hva som kjennetegner grupper med høy risiko.