Analyse av beskyttelsesfaktorer for utjevning av sosioøkonomiske forskjeller

Prosjektet har som formål å gjennomføre en analyse av beskyttelses- og risikofaktorer for kommuner og delregioner i Agderregionen, samt analyser brutt ned på den enkelte skole. Analysen baserer seg på Ungdataundersøkelsen i 2019 og 2022. 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Risiko- og beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder i 2022Rapport 05.10.2023
Ung i Østre AgderNotat 05.10.2023
Ung i ListerregionenNotat 05.10.2023
Ung i KristiansandsregionenNotat 05.10.2023
Ung i SetesdalsregionenNotat 05.10.2023
Ung i AgderNotat 05.10.2023