Analyse av beskyttelsesfaktorer for utjevning av sosioøkonomiske forskjeller

Prosjektet har som formål å gjennomføre en analyse av beskyttelses- og risikofaktorer for kommuner og delregioner i Agderregionen, samt analyser brutt ned på den enkelte skole. Analysen baserer seg på Ungdataundersøkelsen i 2019 og 2022.