Analyse av beskyttelsesfaktorer for utjevning av sosioøkonomiske forskjeller

Prosjektet består av å gjennomføre en analyse av beskyttelsesfaktorer for kommuner og delregioner i Agderregionen. Ungdataundersøkelsen skal benyttes som datakilde.