NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Inn-Trøndelag (4K) - utredningsarbeid kommunereformen
Lenvik kommune - utredning av 0-alternativet
Sørreisa kommune - utredning av 0-alternativet
Averøy kommune - utredning av 0-alternativet
Marker kommune - Bistand til utmåling av tilskuddssatser til private barnehager
Østre Agder - økonomikapittel til strukturutredning
Rindal kommune - utredning av 0-alternativet
Agdenes kommune - utredning av 0-alternativet
Meldal kommune - utredning av 0-alternativet
Nye muligheter
VRI ekstra KM Heimat
Porsgrunn kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Alta, Katokeino, Loppa og Kvænangen - rådgivningstjenester kommunereformen
Lebesby og Gamvik - utredningsbistand kommunereformen
Fra Critica til scenekunst.no
Fjell, Øygarden og Sund - kommunestrukturutredning
Innbyggerundersøkelse Hardanger
Oppdal kommune - utredningsbistand kommunereformen
Målselv kommune - utredning av 0-alternativet
Ytre Namdal - valg av framtidig administrasjonssted
Lavangen kommune - utredningsbistand kommunereformen
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Evaluering av region- og distriktsopera/musikkteater
Bjørnefjord-kommune - utgreiing av førestenader for ein ny kommune
Framtidig felleskirkelig samarbeid på Helgeland
Bardu kommune - utredning av pleie- og omsorgstjenestene
Ulvik kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Gratangen kommune - utredningsbistand kommunereformen
Nordmøre innbyggerundersøkelse kommunereformen
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon
Utredning av kommunestruktur for Voss, Vik og Aurland
Utredning av kommunstruktur for Balestrand, Høyanger og Hyllestad
Landskap og livskvalitet
DuVerden
Nullpunktsanalyse kommunereformen
VRI ekstra KM AiR
VRI ekstra KM Telefrukt
VRI ekstra KM Langøya
Lyngenfjord - utredning av kommunestruktur
VRI Benchmark 2015
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Brukerundersøkelse DKS Buskerud
Stor-Tromsø - utredning av kommunestruktur
Verdiskaping og Innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland
Evaluering av barnevernet i Drammen
Bistand til økonomi- og kvalitetsutredning - Inderøy kommune
Nordøyvegen
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Evaluering av Akershusmuseet
Indikatorer for Buskerud
Vinje kommune - revisjon av økonomireglementet
Meldal kommune - organisasjonsgjennomgang
Tokke kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Midt-Troms - utredning av kommunestruktur
Skaun kommune - innbyggerundersøkelse
Innovasjon i offentlig sektor
Utgreiing om kommunereforma for Sogn regionråd
Museum - a culture of copies
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Gjøvikregionen
Kommunestrukturprosess Gran og Lunner
UNESCO Rjukan/Notodden og lokal utvikling og verdiskaping basert på kulturarv
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Regionale analyser 2015
VRI ekstra KM Dyrskun
Rådgivningstjenster for 3K
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Evaluering av Kunstløftet 2012-2015
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Evaluering av mobbeombud
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Sykkelstrategi og regional attraktivitet
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Norsk kulturindeks 2014
Evaluering av brukerstyrte sentra
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Kulturmentoring
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Byregionprogram Notodden, Tinn og Bø
Høgskolens betydning for regional utvikling
The new minorities of Bucharest
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt