NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Nordmøre innbyggerundersøkelse kommunereformen
Utredning kommunestruktur Fræna kommune
Utredning av kommunestruktur for Voss, Vik og Aurland
Utredning av kommunstruktur for Balestrand, Høyanger og Hyllestad
Landskap og livskvalitet
Handlingsplan for næringsutvikling i Buskerud
DuVerden
VRI ekstra KM Attføringssenteret
VRI ekstra KM Telefrukt
VRI ekstra KM Langøya
Diverse foredrag - Ole Sverre
Innovasjonsdagene
Nome kommune - gjennomgamg av kommuneorganisasjonen
VRI Benchmark 2015
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Brukerundersøkelse DKS Buskerud
Stor-Tromsø - utredning av kommunestruktur
Verdiskaping og Innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland
Evaluering av barnevernet i Drammen
Bistand til økonomi- og kvalitetsutredning - Inderøy kommune
Nordøyvegen
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Utredning kommunestruktur Vestnes kommune
Utredning kommunestruktur Rauma kommune
Evaluering av Akershusmuseene
Indikatorer for Buskerud
Lys i alle glas
Sunnfjord - rådgivning og utredning kommunereformen
Vinje kommune - revisjon av økonomireglementet
Tokke kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Vindafjord kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Midt-Troms - utredning av kommunestruktur
Skaun kommune - innbyggerundersøkelse
Innovasjon i offentlig sektor
Utredning kommunestruktur Nesset kommune
Endret inntektssystem etter kommunereformen - uten ferdig kart
Utgreiing om kommunereforma for Sogn regionråd
Museum - a culture of copies
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Gjøvikregionen
Kommunestrukturprosess Gran og Lunner
UNESCO Rjukan/Notodden og lokal utvikling og verdiskaping basert på kulturarv
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Regionale analyser 2015
VRI ekstra KM Dyrskun
Rådgivningstjenster for 3K
SWOT-analyse for Dalane regionråd
Innbyggerundersøkelse i Sauherad
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Omstillingsbehov i Troms
Evaluering av Kunstløftet 2012-2015
Nome kommune - utredning av kommunestruktur
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Evaluering av mobbeombud
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Utredning kommunestruktur Horten kommune
Sykkelstrategi og regional attraktivitet
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Scenarier for Østfold
Norsk kulturindeks 2014
Evaluering av brukerstyrte sentra
Undervisning på Universitetet i Tromsø
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Molderegionen - konsekvenser ved endret kommunestruktur
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Regional analyse - foresight Sunnfjordbyen
Kulturmentoring
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Ressurskrevende tjenester - omfang og kostnader
Demografiprosjekt Hedmark/Dalarna
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Byregionprogram Notodden, Tinn og Bø
Høgskolens betydning for regional utvikling
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)