Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Innovasjonsdialog skog (VRI3)
Våler kommune i Solør - utredning av status quo versus sammenslåing
Dyrøy kommune - driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang
Kunnskapsstrategi Sogn og Fjordane
Gjemnes kommune
Innbyggerundersøkelse Nord-Østerdal
Gjennomgang av distriktspolitikken
Eide som egen kommune
Offentlige arbeidsplasser i Tinn
Fordelar og ulemper med vidareføring Høyanger som eigen kommune
Evaluering av museumsreformen i Rogaland
Osterøy kommune - utredning av sammenslåing
Ballangen og Tysfjord - Utredning av 0-alternativet
Kartlegging av behovet for eit kulturhus i Knarvik
Namdalseid kommune - Utredning av 0-alternativet
Smarte hytter (VRI ekstra KM)
Balestrand - fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune
MØY - kvinnelig entrprenørskap
Innbyggerundersøkelse Hamarregionen
Grøn tankesmie Telemark
Inderøy kommune - utredning av skolestruktur
Telemark fylkeskommune - analyse av ressursbruk og prioriteringer
Framtidas reisematvaner
Lødingen kommune - utredning av nullalternativet
Innbyggerundersøkelse Ullensvang kommune
Frøya kommune - utredning av nullalternativet
Innovative offentlige innkjøp
Framtidens etablerertjenste i Telemark
Kompetansemegling i Buskerud
Hamar, Løten, Ringsaker og Stange - utredning kommunereformen
Regionale analyser 2016
Eidfjord kommune - drifts- og ressursgjennomgang
VRI 3 Telemark 2016
Sokndal kommune - drifts- og organisasjonsgjennomgang
Bamble kommune - utredning av behov for kommunal bostøtte
Nord Østerdal - utredning av kommunestruktur
Attraktivitet og verdiskaping
Samfunnsanalyse og prosessveiledning Krødsherad
Framtidens næringsliv
Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune
Dyrøy kommune - utredning av 0-alternativet
Gode grep på veien til ny kommune
Hedmark/Dalarna II
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Lenvik kommune - utredning av 0-alternativet
Sørreisa kommune - utredning av 0-alternativet
Innovative pedagogiske metoder for endring i miljøholdning og miljøatferd
På nye stier: samarbeidsmodell mellom Nav Telemark og DNT Telemark
Regionalpark Norefjell
Kommunereformen - rammeavtale for utredningsbistand
Fra Critica til scenekunst.no
Fjell, Øygarden og Sund - kommunestrukturutredning
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Evaluering av region- og distriktsopera/musikkteater
Bluesbyen Notodden
Framtidig felleskirkelig samarbeid på Helgeland
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Landskap og livskvalitet
DuVerden
Nullpunktsanalyse kommunereformen
VRI ekstra KM AiR
VRI ekstra KM Telefrukt
VRI ekstra KM Langøya
VRI Benchmark 2015
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Brukerundersøkelse DKS Buskerud
Verdiskaping og Innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland
Bistand til økonomi- og kvalitetsutredning - Inderøy kommune
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Evaluering av Akershusmuseet
Indikatorer for Buskerud
Innovasjon i offentlig sektor
Museum - a culture of copies
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Regionale analyser 2015
VRI ekstra KM Dyrskun
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
Evaluering av Kunstløftet 2012-2015
Hva kjennetegner en god kulturkommune?
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Evaluering av mobbeombud
Norsk kulturindeks 2015
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
The new minorities of Bucharest
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Tillit som drivkraft i regional utvikling
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager