NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Kompetansemekling - IS
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
IS og KM
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
VRI3 / Innovasjonsstrategiar 2014
VRI3 / Innovasjonsstrategiar læringsarenaer 2014
VRI-Forum 2014
Buzau geopark
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
Nudging mot klimavennlig matvalg
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
VRI2 Attraksjonskraft og stadinnovasjon 2013
Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling
VRI2/Attraksjonskraft
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)