NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Lys i alle glas
Kompetansemekling - Innovasjonsstrategi
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Buzau geopark
Nudging mot klimavennlig matvalg
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)