NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
VRI 3 Telemark 2016
Innovative pedagogiske metoder for endring i miljøholdning og miljøatferd
På nye stier: samarbeidsmodell mellom Nav Telemark og DNT Telemark
Regionalpark Norefjell
VRI ekstra KM Heimat
DuVerden
VRI ekstra KM AiR
VRI ekstra KM Telefrukt
VRI ekstra KM Langøya
Verdiskaping og Innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland
VRI ekstra KM Dyrskun
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Buzau geopark
Nudging mot klimavennlig matvalg