Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Helse- og velferdsforsking
Fou-prosjekt Krisesenter. Fase II
MØY - kvinnelig entrprenørskap
Velferdsteknologi og tjenesteyting
Evaluering av prøveordning med mobbeombud
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen