Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Helse- og velferdsforsking
MØY - kvinnelig entrprenørskap
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
Evaluering av mobbeombud
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen